Sportvereniging SV de Zwaluwen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens volgens de regels en wetten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat SV de Zwaluwen in ieder geval: 

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy. 
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is en tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw gegevens gewaarborgd is. 
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegeven, je hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als SV de Zwaluwen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien er vragen zijn, neem dan contact op met het bestuur. Het volledige AVG Privacy Policy kunt u downloaden via het onderstaande bestand.